Προστασία του πλανήτη – Διασφάλιση της βιωσιμότητας

Ο πλανήτης δεν μπορεί να περιμένει!

Πρόγραμμα & Διαδικασίες Ανακύκλωσης της ΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΣ

Στην ΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΣ, εφαρμόζουμε την 35ετή εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία μας στον τομέα της ανακύκλωσης πλαστικών και καταφέρνουμε να παράγουμε αποκλειστικά χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό εξασφαλίζει έναν πραγματικό κλειστό βρόχο υλικού για όλα τα προϊόντα μας. Αυτό εξασφαλίζει έναν μηδενικό αποτύπωμα υλικού στο περιβάλλον για όλα τα προϊόντα μας.

Η χρήση πρώτων υλών που προέρχονται από ανακυκλωμένα προϊόντα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη χρήση παρθένων υλικών, τα οποία συμπεριφέρονται προγνωστικά λόγω των τυπικών χημικών ιδιοτήτων τους. Μετά από εκτενή έρευνα και πρακτική, οι μέθοδοι και οι συνταγές πρώτων υλών τελειοποιήθηκαν.

Τα πρωτόκολλα ελέγχου της διαδικασίας είναι πολύ αυστηρά, αυτός είναι κυρίως ο λόγος ο οποίος καταφέρνουμε να διατηρούμε σταθερά τα επίπεδα υψηλής ποιότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας καταφέρνουμε να ελέγχουμε προσεκτικά κάθε παρτίδα ανακυκλωμένων υλικών και να τροποποιούμε τις απαιτούμενες μηχανικές και χημικές ιδιότητες.

Νέος παγκόσμιος κανονισμός υποστηρίζει την οικολογική προσέγγιση, η οποία είναι πολύ κρίσιμη για το περιβάλλον. Στην Ina Plastics αυτό γίνεται σεβαστό στο έπακρο.

Όχι μόνο η παραγωγή μας βασίζεται σε ανακυκλωμένα υλικά αλλά και μέσω της διαδικασίας μας είναι εγγυημένο ότι το τελικό προϊόν είναι 100% ανακυκλώσιμο.

Για να διασφαλίσουμε τα παραπάνω εστιάζουμε σε 3 παράγοντες:

  • Τα υλικά που χρησιμοποιούμε.

  • Κοινωνική ευθύνη των καλλιεργητών.

  • Ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων προϊόντων ανά περιοχή.

Οι παραγωγοί σποροφύτων στο θερμοκήπιο και στη συνέχεια οι καλλιεργητές στο χωράφι θα πρέπει να χειρίζονται τους δίσκους με τρόπο που να μην επηρεάζεται το περιβάλλον. Για να υποστηρίξουμε αυτόν τον σκοπό, προτείνουμε τρόπους χειρισμού στους πελάτες μας και τους δίνουμε κίνητρα για συλλογή και ανακύκλωση καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την παραγωγή έως την τελική χρήση.

Στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης διαθέσιμες για τη συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων.

Στην Ίνα Πλαστικς, πιστεύουμε ότι όλη η προσπάθεια είναι αξιόλογη γνωρίζοντας ότι:

  • συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος,

  • διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας χρησιμοποιώντας μηδενικούς φυσικούς πόρους και

  • βοηθούμε να γίνει περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία.