Οι δίσκοι των 72 κελιών χρησιμοποιούνται ήδη με εξαιρετικά αποτελέσματα στον πολλαπλασιασμό της τομάτας. Οι μαρτυρίες των πελατών μας συμφωνούν στο γεγονός ότι παρατηρούν ένα πραγματικά καλό ριζικό σύστημα, ανάπτυξη καθώς και μια ομοιογενή ανάπτυξη φυτών. Χαρακτηριστικά του προϊόντος DTS γενικότερα. Πρόσφατα, καλός πελάτης μας στην Γιούμα, Αριζόνας ξεκίνησε δοκιμές στο προϊόν για την κάνναβη, παρατηρώντας τα πλεονεκτήματα του συστήματος πολύ γρήγορα από την ημέρα σποράς, καθώς η ταχεία ανάπτυξη θεωρείται ως ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του DTS.